Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka), żeby stworzyć najbardziej bezpieczną i skuteczną stronę dla naszych klientów.

Jeżeli jesteś z tego zadowolony, używaj strony bez przeszkód lub dowiedz się, jak zarządzać plikami cookies.

x

Bezpieczeństwo

Paymenticon to produkt finansowy i jesteśmy zobligowani do przestrzegania Przepisów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które regulują procedury mające na celu przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, oszustwom finansowym oraz finansowaniu terroryzmu. Jesteśmy zobowiązani do bezpiecznego przechowywania zebranych informacji o naszych partnerach i użytkownikach. Aby zapobiec nieautoryzowanemu ujawnieniu danych lub dostępowi do informacji, jak i bezpiecznie je przechowywać, posiadamy odpowiednie fizyczne,elektroniczne i zarządcze procedury. Komunikacja internetowa jest certyfikowana oraz zabezpieczona poprzez technologię SSL, korzystając z algorytmu Alpha SSL CA-SHA256-G2. Połączenie jest szyfrowane kluczem ECDH FS do 256 bitów, TLS 1.2, korzystając z algorytmu AES_256_GCM. Na wiele czynników dotyczących bezpieczeństwa wpływ ma użytkownik Paymenticon. Zatem należy pamiętać, by zabezpieczyć swój rachunek kodem PIN i nie podawać go nikomu. Należy zabezpieczyć swój komputer poprzez wyposażenie go w program antywirusowy czy zapory sieciowe oraz unikać komputerów publicznych.