FAQ

Ogólna informacja i otwarcie nowego konta

1. Czym jest Paymenticon i jak działa?

Paymenticon to łatwy w użyciu portfel elektroniczny, zabezpieczony kodem PIN. Oferuje wszystkie opcje płatności, bez ujawniania żadnych informacji finansowych lub danych osobowych. To najlepszy sposób na zakupy online, tak prosty jak płatność gotówką. Paymenticon umożliwia wpłatę i wypłatę pieniędzy oraz transakcje elektroniczne z wykorzystaniem portfela elektronicznego.

2. Jak założyć nowe konto w Paymenticon?

W celu założenia konta musisz odwiedzić jednego z naszych Dystrybutorów, aby otrzymać anonimowy voucher, lub stać się zarejestrowanym klientem. Druga opcja daje dużo większą swobodę w korzystaniu z naszego produktu. Możesz też zarejestrować konto zdalnie poprzez stronę internetową.

3. Jakie rodzaje kont oferuje Paymenticon?

Paymenticon oferuje 4 rodzaje kont:

  • anonimowe
  • limitowane
  • standardowe
  • rozszerzone

Do każdego z nich wymagane są inne dokumenty i obowiązują inne kwoty limitów. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Dystrybutorem w jednym z naszych punktów.

4. Jakie dokumenty są potrzebne do założenia konta w Paymenticon?

Aby uzyskać anonimowy voucher nie trzeba przedstawiać żadnego dokumentu. Jeśli chcesz założyć zarejestrowane konto, musisz okazać swój dowód osobisty lub paszport. Dodatkowo, takie dokumenty jak: drugi dokument tożsamości, dokument potwierdzający aktualny adres zamieszkania i oświadczenie o źródle dochodów mogą być wymagane przez Dystrybutora.

5. Czy można założyć konto w Paymenticon bez podawania swoich danych osobowych (okazywania dowodu osobistego itp.)?

Tak, można uzyskać anonimowy voucher. Należy pamiętać, że użycie anonimowego vouchera ogranicza możliwość korzystania z e-pieniędzy do sumy 500€ rocznie lub jej równowartości w innej walucie. W celu dokonywania transakcji na kwotę większą niż 500€ należy utworzyć standardowe konto zarejestrowane lub zarejestrować posiadany kupon anonimowy.

6. W jaki sposób można zarejestrować posiadany kupon anonimowy?

Aby zarejestrować kupon anonimowy należy udać się do najbliższego punktu dystrybutora. Wymagane będzie okazanie dokumentu tożsamości.

7. Czy można założyć konto używając danych innej osoby?

Konto Paymenticon jest osobiste i musi być założone przez osobę, która będzie użytkownikiem konta.

8. Jaka jest różnica między kontem Paymenticon a kontem bankowym?

Konto Paymenticon umożliwia wpłatę i wypłatę pieniędzy oraz płatności elektroniczne z wykorzystaniem portfela elektronicznego. Oferta Paymenticon różni się od oferty bankowej. Proponujemy naszym klientom limitowane konto anonimowe, jednak nie oferujemy usług inwestycyjnych.

9. Jak długo trwa proces rejestracji i weryfikacji konta Paymenticon?

Proces weryfikacji konta może trwać do 24 godzin. Przeważnie jednak trwa znacznie krócej (do kilku minut).

10. Czy można założyć więcej niż jedno konto Paymenticon?

Paymenticon oferuje każdemu klientowi tylko jedno konto.

11. Jakie waluty są dostępne w Paymenticon?

Aktualnie dostępne waluty to: EUR, PLN, RON i GBP.

12. Paymenticon odmówił mi założenia konta. Dlaczego?

Paymenticon zastrzega sobie prawo do odmowy założenia nowego konta. Może to być spowodowane rozmaitymi okolicznościami. W niektórych przypadkach jesteśmy prawnie zobowiązani do nieudzielania informacji aplikującym osobom na temat powodu odmowy założenia nowego konta. Jeśli będziemy mogli udzielić stosownej informacji, z pewnością tego dokonamy, aby umożliwić Ci założenie konta w Paymenticon. Prosimy o wyrozumiałość.

13. Kim jest “Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP)”?

Termin “Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP)” jest szeroki i dotyczy osób pełniących ważne funkcje publiczne. “Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne” to:

a. głowy państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie, sekretarze stanu i sekretarze parlamentarni;

b. członkowie parlamentu;

c. osoby zasiadające w sądach i innych ciałach sądowniczych, których decyzje nie podlegają apelacji z wyłączeniem okoliczności szczególnych;

d. członkowie trybunałów obrachunkowych, komitetów audytowych oraz zarządów banków centralnych;

e. ambasadorowie, chargés d’affaires i inni wysocy rangą oficerowie sił zbrojnych;

f. członkowie administracji, dyrektorzy lub członkowie zarządów spółek będących własnością publiczną;

a także, jeśli zaistnieje taka potrzeba, osoby z kategorii a. do e. pełniące odpowiednie funkcje na poziomie unijnym oraz międzynarodowym.

W odniesieniu do terminu "członkowie najbliższej rodziny" PEP (Osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne), termin ten dotyczy:

a. współmałżonka lub dowolnego partnera uznawanego przez prawo krajowe jako małżonka;

b. dzieci i ich małżonków lub partnerów; oraz

c. rodziców.

W odniesieniu do terminu "osoby znane jako bliscy współpracownicy” PEP, termin ten dotyczy:

a. osoby fizycznej, o której wiadomo, że posiada:

(1) wspólne prawo własności do firmy lub porozumienie prawne w jakiejkolwiek innej formie,

(2) inne bliskie stosunki biznesowe z danym PEP.

b. osoby fizycznej, która posiada wyłączne prawo własności do firmy lub porozumienie prawne w jakiejkolwiek innej formie, które zostało ustanowione na korzyść danego PEP.

Moje konto

1. Na moim voucherze nie ma dostępnych środków mimo, że konto zostało zasilone.

Upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie zasilenia konta z DTM-u lub od Dystrybutora z informacją, że transakcja ta została poprawnie zarejestrowana. Jeśli posiadasz to potwierdzenie, udaj się do siedziby Dystrybutora lub skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta za pomocą Formularza Kontaktowego, dostępnego na twoim koncie Paymenticon po zalogowaniu. Podaj numer transakcji w wiadomości. Pomoże nam to namierzyć daną transakcję i rozwiązać problem.

2.Zgubiłem voucher, co powinienem zrobić?

Jeśli jesteś posiadaczem zarejestrowanego konta, udaj się do siedziby Dystrybutora, który wystawi duplikat vouchera. Duplikat zgubionego vouchera dla kont anonimowych nie jest wydawany z powodu braku możliwości weryfikacji posiadacza.

3. Jak zmienić hasło PIN do konta Paymenticon?

Aby zmienić hasło PIN do swojego konta zaloguj się do konta online na stronie internetowej Paymenticon. W ustawieniach konta wybierz opcję "Zmiana PIN" i wypełnij formularz widoczny na stronie.

4. Zapomniałem hasła PIN do mojego konta Paymenticon. Jak mogę je odzyskać?

Zapraszamy do odwiedzenia najbliższej siedziby Dystrybutora, gdzie można odzyskać hasło PIN do zarejestrowanego konta po uprzedniej identyfikacji klienta.

5. Jak mogę wpłacić środki na mój portfel elektroniczny?

Możesz doładować swój portfel elektroniczny na trzy sposoby:

  1. Zasilenie konta w jednym z DTM-ów (ang. Distributor Teller Machine) dostępnych u naszych Dystrybutorów lub
  2. Bezpośrednio u Dystrybutora w razie braku DTM-u.
  3. Zasilenie konta z poziomu konta klienta poprzez przelew bankowy.

6. Moje konto zostało zamknięte. Co się stało?

W niektórych przypadkach z ważnych powodów Paymenticon może zakończyć współpracę. Zwrot całej sumy pieniędzy nastąpi w siedzibie naszego Dystrybutora.

7. Jak mogę sprawdzić stan mojego konta Paymenticon?

Zaloguj się do swojego konta internetowego na stronie internetowej Paymenticon za pomocą QR kodu z vouchera i hasła PIN.

8. Gdzie mogę znaleźć mój Kod osobisty?

Kod osobisty możesz znaleźć na voucherze z QR kodem (instrukcja na zdjęciu).

voucher obrazek

9. Jak mogę zamknąć moje konto w Paymenticon?

Prosimy o kontakt za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego na twoim koncie Paymenticon po zalogowaniu.

10. Moje dane osobowe widoczne w “Moim Profilu” na koncie Paymenticon są niepoprawne. Jak można je skorygować?

Prosimy o kontakt za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego na twoim koncie Paymenticon po zalogowaniu lub o odwiedzenie najbliższego lokalu Dystrybutora.

Transakcje

1. Jakie są zalety dokonywania transakcji przy użyciu Paymenticon?

Paymenticon oferuje wszystkie opcje płatności, bez ujawniania żadnych szczegółów finansowych lub danych osobowych. To najlepszy sposób na zakupy online, tak prosty jak płatność gotówką.

2. Nie mogę zeskanować mojego vouchera. Co powinienem zrobić?

Sprawdź, czy voucher nie jest pognieciony i po wyprostowaniu go spróbuj jeszcze raz. Jeśli voucher jest postrzępiony albo podarty i jakieś informacje na nim są nieczytelne należy wyrobić duplikat.

3. W jaki sposób mogę uzyskać duplikat vouchera?

Prosimy o kontakt z jednym z naszych Dystrybutorów w celu wydania nowego vouchera.

4. Jak mogę anulować wysłaną już płatność?

Jeżeli płatność nie została jeszcze zaakceptowana, należy niezwłocznie skontaktować się z działem Obsługi Klienta za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego na koncie Paymenticon po zalogowaniu. Niemniej jednak, zgodnie z naszym Regulaminem, Paymenticon nie może zagwarantować, że płatność zostanie anulowana. Ponadto, nie jest możliwe anulowanie płatności online, która została już potwierdzona.

5. Gdzie mogę płacić używając portfela elektronicznego Paymenticon?

Możesz korzystać z Paymenticon dokonując płatności online u naszych Sprzedawców.

6. Jak mogę wypłacić pieniądze z mojego portfela elektronicznego Paymenticon?

Możesz wypłacić swoje pieniądze, korzystając z jednego z naszych DTM-ów zlokalizowanych w siedzibach Dystrybutorów lub bezpośrednio u przedstawiciela Dystrybutora w razie braku DTM-u.

7. Jaka jest prowizja od wypłaty pieniędzy z portfela elektronicznego Paymenticon?

Wypłata pieniędzy z naszych DTM-ów podlega opłacie podanej na naszej stronie internetowej w sekcji Opłaty.

8. Jaki jest mój limit transakcji w Paymenticon? Czy mogę go zwiększyć?

Dla anonimowego konta roczny limit transakcji wynosi 500 €. Możesz zwiększyć swój limit transakcji do 2500 €, rejestrując ograniczone konto poprzez okazanie dowodu tożsamości w jednym z punktów naszych Dystrybutorów. Aby zwiększyć limit transakcji zostaniesz poproszony o okazanie kilku dodatkowych dokumentów, w celu uzyskania konta standardowego.

9.Jaki jest limit wypłaty środków z portfela elektronicznego Paymenticon?

Korzystając z konta anonimowego możesz wypłacić maksymalnie 500 € rocznie. Mając zarejestrowane ograniczone konto, kwota wypłaty wynosi 1.000 € rocznie. Maksymalna wartość dziennej wypłaty w gotówce (w kasie lub z DTM w siedzibie Dystrybutora) dla nieograniczonego konta zarejestrowanego jest równa 5000 € (na dzień kalendarzowy). W przypadku wypłaty większej sumy, musisz poinformować o tym Dystrybutora podając wartość wypłaty i walutę. Dystrybutor wskaże najwcześniejszy możliwy termin wypłaty, która nastąpi maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania takiego zawiadomienia.

Bezpieczeństwo

1. Jaki jest bezpieczny sposób komunikowania się z Paymenticon?

Użyj Formularza Kontaktowego, który jest dostępny na koncie Paymenticon po zalogowaniu się. Sprawdź, czy adres URL zawiera prefiks https:// oraz czy przed adresem widoczna jest zielona kłódka - jeśli oba te warunki są spełnione to połączenie jest bezpieczne. Każda inna wiadomość w imieniu Paymenticon za pośrednictwem innych kanałów, takich jak e-mail, dotycząca prawidłowego i bezpiecznego korzystania z internetowej usługi płatniczej, nie jest wiarygodna.

2. Jak mogę zgłosić jakiekolwiek podejrzane zachowania związane z bezpieczeństwem?

Możesz to zrobić używając Formularza Kontaktowego, który jest dostępny po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej. Prosimy o zgłaszanie wszystkich podejrzanych płatności, incydentów i zachowań odbiegających od normy podczas korzystania z naszych internetowych usług płatniczych i/lub jakichkolwiek prób wyłudzeń poufnych informacji/danych przez osoby trzecie. Zgodnie z Regulaminem, użytkownik jest zobowiązany do zgłaszania wszystkich tego typu sytuacji do Paymenticon.

Odpowiedź na takie zgłoszenie od Paymenticon zostanie wysłana za pośrednictwem Formularza Kontaktowego i wyświetli się w profilu użytkownika.

W przypadku konieczności powiadomienia klienta o potencjalnie niebezpiecznej transakcji, o konieczności zaniechania inicjacji takiej transakcji lub w przypadku konieczności ostrzeżenia klienta o możliwości wystąpienia zagrożenia (np. za pośrednictwem e-maili wyłudzających poufne informacje) Paymenticon będzie również korzystać z tego samego bezpiecznego kanału komunikacji.

3. Jak zgłosić potencjalne oszustwo do Paymenticon?

Jeśli jesteś świadkiem jakiegokolwiek podejrzanego działania, możesz je zgłosić za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Paymenticon po zalogowaniu. Możesz również skontaktować się z jednym z naszych Dystrybutorów i bezpośrednio zgłosić oszustwo.

4. Jak mogę się upewnić, że e-mail rzeczywiście pochodzi od Paymenticon?

Dla zachowania poufności, Paymenticon do komunikacji z klientami używa WYŁĄCZNIE Formularza Kontaktowego. Jeśli otrzymasz e-maila, którego nadawca będzie podszywał się pod Paymenticon usiłując wyłudzić twoje poufne dane, prosimy o nieodpowiadanie na taką wiadomość i zgłoszenie próby oszustwa bezpośrednio do nas.

5. Jak zgłosić fałszywy e-mail lub stronę internetową Paymenticon?

Prosimy o informację o podejrzanych wiadomościach e-mail lub stronach internetowych za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Paymenticon po zalogowaniu.

6. Czy mogę zablokować swoje konto w przypadku kradzieży kuponu?

W przypadku kradzieży kuponu należy niezwłocznie udać się do najbliższego stanowiska dystrybutora. Zarejestrowane kupony chronione są kodem PIN. Należy pamiętać o tym, że nie powinno się umieszczać go na voucherze.