Opłaty

Opłaty za usługi systemu Paymenticon automatycznie obciążają Twój rachunek i są naliczane według tabeli poniżej:

Założenie rachunku 0 EUR
Wpłata funduszy 0 EUR
Przesłanie płatności 0 EUR
Wycofanie funduszy 1 % od każdej transakcji
konto uśpione* 5 EUR za miesiąc

DLA ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW JEDNA WYPŁATA W TYGODNIU GRATIS!

*konto uśpione to konto nieużywane - brak realizacji płatności, transakcji, wpłat lub innych operacji przez okres przynajmniej dwunastu (12) miesięcy (Regulamin, pkt. 10.3.)