Polityka Prywatności

W codziennych działaniach biznesowych Paymenticon korzysta z różnorodnych danych na temat możliwych do zidentyfikowania osób, w tym danych o Tobie. W zbieraniu i wykorzystywaniu tych danych podlegamy regulacjom, które kontrolują, w jaki sposób takie działania mogą być przeprowadzane, oraz jakie zabezpieczenia musimy wprowadzić.

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób postępowania z danymi osobowymi, w tym danymi wrażliwymi i innymi danymi nieosobowymi, które Paymenticon uzyskuje od Ciebie w związku z korzystaniem z usług Paymenticon. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy platformy online www.paymenticon.com, działań podejmowanych stacjonarnie, a także wszystkich innych marek, stron internetowych, produktów lub usług Grupy Paymenticon.

Jeśli korzystasz z usług Paymenticon, wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Masz możliwość kontrolowania sposobu, w jaki używamy i udostępniamy Twoje dane. Szczegółowe informacje na ich temat zostały zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, nie korzystaj z Usług Paymenticon, ani nie wchodź w interakcje z jakimkolwiek innym aspektem naszej działalności.

Pamiętaj, że niniejsza Polityka Prywatności stworzona została w oparciu o Regulamin, z którym powinieneś również się zapoznać.

Odniesienia do „nas”, „my”, „nasz” i „Paymenticon” odnoszą się do EMP Systems Limited (Administrator Danych).

1. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma EMP Systems Limited z siedzibą na Malcie, przy ulicy Parthenon Building, Hughes Hallet Street, SLM 3141, Malta , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem C 64728. Możesz skontaktować się z nami tutaj . Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w zakresie swoich danych osobowych – skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych tutaj – [email protected]

2. Jakie dane gromadzimy

Kiedy korzystasz z naszych usług, możemy gromadzić niektóre spośród następujących informacji:

 • Twoje imię i nazwisko;
 • Twój adres e-mail;
 • Nazwę użytkownika;
 • Adres IP;
 • Numer rachunku bankowego;
 • Informacje techniczne o jakichkolwiek urządzeniach, z których korzystasz, żeby uzyskać dostęp do naszych usług oraz inne informacje techniczne;
 • Informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych usług, o tym kiedy, skąd i w jaki sposób korzystasz z naszych usług;
 • Kiedy rejestrujesz się na konto, tworzysz lub modyfikujesz swój profil, ustawiasz preferencje, rejestrujesz się lub dokonujesz zakupu za pośrednictwem naszych usług;
 • Informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z portali społecznościowych (jeżeli połączyłeś nasze usługi ze swoimi kontami w portalach społecznościowych). Powyższe może potencjalnie obejmować pewne informacje z Facebooka i innych sieci społecznościowych (w tym m.in. dostęp do listy Twoich znajomych, jak również zbiorczych nieosobowych danych analitycznych dotyczących naszych użytkowników), ściśle w zgodzie z obowiązującymi warunkami i zasadami Facebooka oraz innych portali społecznościowych – w zakresie niezbędnym do zapewnienia Ci wszystkich funkcjonalności naszych usług;
 • Informacje dotyczące depozytów i wypłat;
 • Wszelkie inne dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem naszych usług;
 • Wszelkie inne dane, które przekazujesz nam w czasie kontaktowania się z nami.

3. Dlaczego to robimy

Paymenticon jest zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie różnych przepisów prawnych. Należą do nich między innymi przepisy podatkowe, przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisy dotyczące licencjonowanych operatorów wydawane przez organy nadzoru.

Paymenticon przetwarza dane w celu świadczenia usług oferowanych na stronie paymenticon.com, w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Paymenticon lub wdrożenia tzw. Uzasadnionego interesu, rozumianego jako całkowicie zgodny z prawem cel przetwarzania danych, spójny z Twoimi prawami (np. ochrona bezpieczeństwa przetwarzania danych, zapobieganie oszustwom i praniu brudnych pieniędzy, usługi marketingowe).

Ponadto Twoje dane mogą być wykorzystywane przez Paymenticon do następujących celów:

 • w celu świadczenia Ci usług objętych działaniem naszego serwisu oraz działań stacjonarnych;
 • w celu dostarczania Ci informacji marketingowych (w tym spersonalizowanych) na temat usług, które u nas zamawiasz lub które, naszym zdaniem, mogą Cię zainteresować – np. możemy wysyłać Ci maile lub wyświetlać popupy o naszych usługach);
 • w celu komunikacji z użytkownikami naszych usług
 • w celu umożliwienia uczestnictwa w elementach interaktywnych usług;
 • w celu zawiadomienia Cię o zmianach dotyczących naszych usług;
 • w celu ulepszenia lub zmodyfikowania naszych usług;
 • w celu organizowania konkursów, promocji i bonusów (w tym kontaktu z uczestnikami, oceną zgłoszeń, dystrybucją nagród, zapłatą podatku)
 • dla celów podatkowych, prawnych oraz rozliczeniowych;
 • dla celów rozliczeniowych, jak zdefiniowano w prawie EU (RODO);
 • dla celów przewidzianych przepisami prawa, w tym prawa dotyczącego przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy;
 • w celu profilowania oraz personalizacji naszej komunikacji marketingowej, ofert oraz reklam, które wyświetlamy na naszych oraz stronach osób trzecich oraz usługach opartych na połączonych danych, które o Tobie zebraliśmy;
 • przetwarzania/realizacji płatności online;
 • weryfikacji Twojego wieku;
 • konfigurowania, zarządzania Twoim kontem użytkownika;
 • dopełniania obowiązujących nas procedur zgodności;
 • monitorowania transakcji w celu zapobiegania oszustwom, praniu brudnych pieniędzy

Paymenticon może profilować twoje dane osobowe, co oznacza, że Paymenticon może wykorzystać zgromadzone informacje, aby dostosować komunikację skierowaną do Ciebie do Twoich potrzeb. W tym przypadku jednak Paymenticon nie wykorzystuje danych profilowania do podejmowania automatycznych decyzji, które mogłyby wpłynąć na twoją sytuację prawną (np. Paymenticon nie stosuje algorytmów do podejmowania decyzji, które wpływają na twoje indywidualne prawa lub wpływają na twoje prawa i prawa wynikające z umowy między nas, np. Paymenticon nie umieszcza automatycznych ofert na podstawie twojego zachowania w grze).

4. Jak długo

Dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane pod warunkiem, że Paymenticon ma prawnie uzasadniony interes, a interes ten jest nadrzędny w stosunku do Twoich interesów i podstawowych praw. Jeśli uzasadniony prawnie interes Paymenticon dotyczący przetwarzania i przechowywania Twoich danych nie jest nadrzędny w stosunku do Twoich interesów i praw podstawowych, dane nadal mogą być przetwarzane i przechowywane jeśli jest to wymagane przez prawo. W takich przypadkach dane mogą być przechowywane tylko w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych.

Okres przechowywania informacji o Tobie zależy od rodzaju informacji, jakie o Tobie uzyskaliśmy.

Paymenticon zachowa Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Po upływie tego czasu Paymenticon usunie lub zanonimizuje Twoje dane. Jeśli nie jest to możliwe (na przykład informacje zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), wówczas bezpiecznie przechowamy Twoje informacje i wyizolujemy je od dalszego przetwarzania aż do możliwości usunięcia, jeżeli będzie to prawnie i technicznie możliwe.

5. Marketing

W przypadku posiadania odpowiedniej zgody lub zgodnie z prawem, zgodnie z Twoimi preferencjami, niektóre z Twoich danych osobowych mogą być przetwarzane przez naszych zewnętrznych partnerów marketingowych, aby umożliwić nam komunikowanie się ze wszystkimi naszymi klientami (np. przez telefon, e-mail, powiadomienia push). Może to obejmować dostawców platform do wysyłania wiadomości e-mail i SMS, dostawców nagród lub upominków itp.

Zgoda na to przetwarzanie może zostać usunięta, w całości lub w części, w dowolnym momencie. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat – daj nam znać tutaj.

Wszystkie nasze komunikaty marketingowe będą zawierać instrukcje, jak zrezygnować z otrzymywania tego konkretnego rodzaju komunikacji. Zanim Twoje żądanie zostanie w pełni zrealizowane, może upłynąć do 48 godzin.

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych niepowiązanym stronom trzecim w celu sprzedaży ich produktów bez uprzedniej zgody użytkownika.

6. Rozmowy telefoniczne

Połączenia telefoniczne z naszym Działem Obsługi Klienta – zarówno przychodzące, jak i wychodzące – mogą być nagrywane w celach szkoleniowych, związanych z bezpieczeństwem oraz by jak najlepiej odpowiadać na pytania dotyczące dostarczanej usługi.

7. Ciasteczka

Paymenticon i partnerzy zewnętrzni, tacy jak partnerzy reklamowi i analityczni, używają różnych technologii do zbierania informacji, takich jak pliki cookie i sygnalizatory web.

Paymenticon wykorzystuje pliki cookie, sygnalizatory web i inne technologie w celu:

 • ulepszania i dostosowania usług oraz stron internetowych;
 • ulepszania Twojego doświadczania naszych usług;
 • aby umożliwić ci dostęp do usług i korzystanie z nich bez ponownego wpisywania nazwy użytkownika lub hasła;
 • zrozumienia korzystania z usług i interesów naszych klientów;
 • ustalenia, czy wiadomość e-mail została otwarta i podjęta;
 • przedstawienia reklamy odpowiedniej dla Twoich zainteresowań.

PLIKI COOKIE:

 • Tam, gdzie jest to absolutnie konieczne. Te pliki cookie i inne technologie są niezbędne, aby umożliwić usługom udostępnienie żądanej funkcji, na przykład zapamiętanie, że użytkownik się zalogował.
 • Dla funkcji. Te pliki cookie i podobne technologie zapamiętują wybrane opcje, takie jak język lub parametry wyszukiwania. Paymenticon wykorzystuje te pliki cookie, aby zapewnić użytkownikowi bardziej odpowiednie doświadczenie z wybranymi opcjami i bardziej dostosowywać korzystanie z usług.
 • Dla wydajności i analityki. Te pliki cookie i podobne technologie zbierają informacje o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z usługami i umożliwiają Paymenticon usprawnienie działania usług. Na przykład Paymenticon wykorzystuje pliki cookie Google Analytics, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający odwiedzają nasze produkty i witrynę, i jak je przeglądać, aby zidentyfikować obszary wymagające ulepszeń, takie jak nawigacja, wrażenia użytkownika i kampanie marketingowe.
 • Kierowanie na pliki cookie lub pliki cookie dotyczące reklam. Te pliki cookie zbierają informacje o Twoich zwyczajach przeglądania, aby reklama była odpowiednia dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Pamiętają odwiedzane strony internetowe i te informacje są udostępniane innym stronom, takim jak dostawcy usług technologii reklamowej i reklamodawcy.
 • Pliki cookie mediów społecznościowych. Te pliki cookie są używane, gdy udostępniasz informacje za pomocą przycisku udostępniania w mediach społecznościowych lub przycisku „polubienie” na naszych stronach internetowych lub łączysz swoje konto lub korzystasz z naszych treści w witrynie społecznościowej. Sieć społecznościowa zarejestruje, że to zrobiłeś. Informacje te mogą być powiązane z działaniami ukierunkowanymi / reklamowymi.

Aby zrezygnować z korzystania z plików cookie, możesz odpowiednio ustawić przeglądarkę, zmieniając jej opcje, aby przestała akceptować pliki cookie lub wyświetlała monit przed zaakceptowaniem plików cookie z odwiedzanych witryn. Jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich aspektów usług. Paymenticon i jego partnerzy zewnętrzni zbierają również informacje za pomocą sygnalizatorów webowych (znanych również jako „piksele śledzące”).

Wiele przeglądarek zawiera własne narzędzia do zarządzania w celu usuwania lokalnych obiektów pamięci masowej HTML5.

Nie będzie można zrezygnować z plików cookie lub innych technologii, które są „ściśle niezbędne” dla usług.

8. Udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych

Paymenticon dzieli się informacjami ze stronami trzecimi, które pomagają Paymenticon działać, dostarczać, ulepszać, integrować, dostosowywać, wspierać i wprowadzać na rynek swoje usługi. Paymenticon zapewni, że wszystkie wchodzące w jego skład relacje, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, podlegają udokumentowanej umowie zawierającej konkretne informacje i warunki wymagane przez RODO.

Paymenticon współpracuje ze swoimi partnerami – zewnętrznymi dostawcami usług w celu zapewnienia rozwoju strony internetowej i aplikacji, oprogramowania do gier, hostingu, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych, przechowywania, infrastruktury wirtualnej, przetwarzania płatności, analizy i innych usług, co może wymagać dostępu lub korzystania z Twoich danych. Dotyczy to także dostawców oprogramowania, systemów płatności, podmiotów zajmujących się marketingiem usług Paymenticon w jego imieniu, podmiotów segmentujących użytkowników lub mających bezpośredni kontakt z użytkownikami Paymenticon. Jeśli usługodawca musi uzyskać dostęp do informacji o Tobie, aby wykonywać usługi w imieniu Paymenticon, robi to na podstawie instrukcji Paymenticon, w tym zasad i procedur mających na celu ochronę Twoich danych. Paymenticon zawsze zapewnia swoim partnerom informacje niezbędne do osiągnięcia założonych przez strony celów

Jeżeli jest to wymagane przez prawo, Paymenticon może ujawnić Twoje dane Policji lub innym organom publicznym (w tym między innymi adres IP i dane dotyczące podejrzanej działalności, takie jak niezgodne z prawem korzystanie z danej formy płatności; lub ocena ryzyka bezpieczeństwa).

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w ramach Grupy Paymenticon oraz innym organizacjom:

 • Organom ścigania, organom nadzorującym i innym
 • Agencjom informacji kredytowej
 • Agencjom zapobiegania oszustwom
 • Agencjom weryfikacji tożsamości
 • Organizacjom, które przekazały nam Twoje dane
 • Osobom trzecim, które mają Twoje zezwolenie na udostępnieniu im Twoich danych;
 • Osobom trzecim, gdzie niezbędne jest dostarczenie usług lub produktów, o które wystąpiłeś

9. Przeniesienie poza EOG

Zgadzając się na przekazanie swoich danych stronom trzecim, zgadzasz się również, że strony trzecie mogą znajdować się poza EOG. Przepisy dotyczące prywatności w tych krajach mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak w Twoim kraju lub EOG. Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską będzie dokładnie sprawdzane przed dokonaniem przeniesienia, aby zapewnić, że mieszczą się one w granicach narzuconych przez RODO. Zależy to częściowo od oceny Komisji Europejskiej co do adekwatności zabezpieczeń danych osobowych obowiązujących w kraju przyjmującym, które z czasem mogą ulec zmianie.

Międzynarodowe transfery danych wewnątrzgrupowych będą podlegać prawnie wiążącym umowom, zwanym Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi (BCR), które zapewniają egzekwowalne prawa osobom, których dane dotyczą. Jeśli Paymenticon udostępni dane poza EOG, Paymenticon będzie opierał się na standardowych klauzulach umownych UE lub Ramach Tarczy Prywatności, które pozwolą prawnie na transfer danych i zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony.

10. Twoje prawa

Masz prawa w ramach GDPR. Składają się one z:

 • Prawa do wycofania zgody – masz prawo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich danych, zgodnie z obowiązującymi w Paymenticon zasadami;
 • Prawo do otrzymania informacji – masz prawo wiedzieć jak Twoje dane są przetwarzane i dlaczego;
 • Prawo dostępu – masz prawo zażądać kopii danych osobowych, które posiadamy o Tobie;
 • Prawo do sprostowania – w przypadku gdy Twoje dane osobowe są niedokładne, masz prawo zażądać poprawienia i uzupełnienia niepełnych danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia danych – Możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych w przypadku braku legalnych podstaw wymaganych do dalszego przetwarzania tych danych. To prawo ma zastosowanie tylko w określonych okolicznościach, ponieważ zobowiązania prawne obejmują okresy przechowywania danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania / sprzeciwu – w pewnych okolicznościach masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu lub wnieść o ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub naszego uzasadnionego interesu. Jednakże pomimo Twojego sprzeciwu/wniosku o ograniczenie przetwarzania Twoich danych, kiedy ciągle obowiązują nas wymagania prawne, będziemy musieli w dalszym ciągu przetwarzać Twoje dane.
 • Prawo do przenoszenia danych – Masz prawo zażądać dostarczenia Twoich danych osobowych w „ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie” (Artykuł 20 RODO) i przekazaniu tych danych osobie trzeciej. Dotyczy to danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika i przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany.
 • Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem – Masz prawo nie podlegać automatycznemu podejmowaniu decyzji, w przypadku gdy decyzja ma na Ciebie znaczący wpływ, możesz zażądać interwencji człowieka tam, gdzie to właściwe. Masz również prawo do wyrażania swojego punktu widzenia i podejmowanych decyzji.

Jak wspomniano powyżej, masz również ogólne prawo do wycofania zgody, którą przekazałeś nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w odniesieniu do naszych działań marketingowych) i gdzie przetwarzanie to jest oparte na tym, co uważamy za nasz uzasadniony interes.

Paymenticon może odmówić realizacji pewnych praw od wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego prawa byłaby sprzeczna z uzasadnionym celem przetwarzania danych lub obowiązków nałożonych na Paymenticon przez prawo. Na przykład, Paymenticon może odmówić Ci usunięcia Twoich danych osobowych na okres, w którym Paymenticon jest zobowiązany do przechowywania tych danych w oparciu o przepisy prawne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Bardzo ważne jest, abyś zrozumiał, że prawa, które daje Ci RODO, nie są absolutne.

Jeśli chcesz skorzystać z jednego z wyżej wskazanych praw, skontaktuj się z nami tutaj.

11. Zmiany

Paymenticon może od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Paymenticon opublikuje wszelkie zmiany Polityki prywatności dodając powiadomienie na stronach głównych, ekranach logowania lub wysyłając powiadomienie e-mail. Paymenticon będzie również przechowywać wcześniejsze wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum do przeglądu. Paymenticon zachęca do zapoznania się z Polityką Prywatności za każdym razem, gdy korzystasz z usług, aby być na bieżąco z naszymi praktykami informacyjnymi i sposobami ochrony prywatności.

Jeśli nie zgadzasz się z żadnymi zmianami niniejszej Polityki prywatności, będziesz musiał zaprzestać korzystania z usług i dezaktywować swoje konto, jak opisano powyżej.