Rozwiązywanie sporów

W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do zapoznania się z często zadawanymi pytaniami (FAQ). Można tam znaleźć odpowiedzi na najczęstsze problemy i wątpliwości dotyczące następujących zagadnień:

 • Ogólna informacja i założenie nowego konta
 • Użytkowanie konta
 • Transakcje
 • Bezpieczeństwo

Jeśli FAQ nie zapewniają wyczerpującego rozwiązania/odpowiedzi, prosimy o skontaktowanie się z nami. Będziemy wdzięczni za informacje, które pozwolą na udoskonalenie naszych usług.

Zawrzyj w wiadomości/liście następujące informacje:

 • powód reklamacji
 • imię i nazwisko właściciela porftela
 • numer portfela elektronicznego
 • typ (wpłata / wypłata / opłata)
 • kwota i waluta transakcji
 • data i czas transakcji -dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny).

Reklamacje mogą być zgłaszane na dwa sposoby:

 1. używając Formularza Kontaktowego, dostępnego po zalogowaniu na konto internetowe klienta Paymenticon;
 2. poprzez wysłanie listu poleconego na poniższy adres:

EMP Systems Limited

Parthenon Building,

Hughes Hallet Street, Sliema, SLM 3141,

Malta

Regulamin dostarcza bardziej szczegółowych informacji na temat procedur rozpatrywania reklamacji i sporów. Prosimy o odniesienie się do następujących punktów Regulaminu w sprawach takich jak:

 • Transakcje pieniądza elektronicznego: 7.7, 7.8
 • Wypłaty: 9.7
 • Oświadczenia i gwarancje stron: 12.2.3
 • Czynności zabronione: 14.1 m. i n.
 • Ograniczenie odpowiedzialności: 15.1
 • Postanowienia regionalne dla Polski w kwestii reklamacji: 23.2.

Ponadto, zgodnie z artykułem 22. Regulaminu, spory, których nie można rozwiązać polubownie, kieruje się do Maltańskiego Centrum Postępowania Arbitrażowego (The Malta Arbitration Centre) w celu ich rozstrzygnięcia zgodnie z ustawą arbitrażową, rozdział 387 ustawodawstwa maltańskiego.

Klienci mogą również zgłaszać reklamacje dotyczące usług finansowych Paymenticon do Complaints Manager (Rzecznik ds. Reklamacji) MFSA, który, zgodnie z art. 20 Malta Financial Services Authority Act, bada reklamacje zgłoszone przez klientów indywidualnych dotyczące lub będące w związku z transakcjami przeprowadzanymi przez podmioty świadczące usługi finansowe.