Rozwiązywanie sporów

W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do zapoznania się z często zadawanymi pytaniami (FAQ). Można tam znaleźć odpowiedzi na najczęstsze problemy i wątpliwości dotyczące następujących zagadnień:

 • Ogólna informacja i założenie nowego konta
 • Użytkowanie konta
 • Transakcje
 • Bezpieczeństwo

Jeśli FAQ nie zapewniają wyczerpującego rozwiązania/odpowiedzi, prosimy o skontaktowanie się z nami. Będziemy wdzięczni za informacje, które pozwolą na udoskonalenie naszych usług.
Zawrzyj w wiadomości/liście następujące informacje:

 • powód reklamacji
 • imię i nazwisko właściciela portfela
 • numer portfela elektronicznego
 • typ (wpłata / wypłata / opłata)
 • kwota i waluta transakcji
 • data i czas transakcji -dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny).

 

Reklamacje mogą być zgłaszane na dwa sposoby:

 • używając Formularza Kontaktowego, dostępnego po zalogowaniu na konto internetowe klienta Paymenticon;
 • poprzez wysłanie listu poleconego na poniższy adres:
  EMP Systems Limited
  Parthenon Building,
  Hughes Hallet Street, Sliema, SLM 3141,
  Malta

 

Regulamin dostarcza bardziej szczegółowych informacji na temat procedur rozpatrywania reklamacji i sporów. Prosimy o odniesienie się do następujących punktów Regulaminu w sprawach takich jak:

 • Transakcje pieniądza elektronicznego: 7.7, 7.8
 • Wypłaty: 9.7
 • Oświadczenia i gwarancje stron: 12.2.3
 • Czynności zabronione: 14.1 m. in.
 • Ograniczenie odpowiedzialności: 15.1
 • Postanowienia regionalne dla Polski w kwestii reklamacji: 23.2.

 

Ponadto, zgodnie z artykułem 22. Regulaminu, spory, których nie można rozwiązać polubownie, kieruje się do Maltańskiego Centrum Postępowania Arbitrażowego (The Malta Arbitration Centre) w celu ich rozstrzygnięcia zgodnie z ustawą arbitrażową, rozdział 387 ustawodawstwa maltańskiego.
Klienci mogą również zgłaszać reklamacje dotyczące usług finansowych Paymenticon do Complaints Manager (Rzecznik ds. Reklamacji) MFSA, który, zgodnie z art. 20 Malta Financial Services Authority Act, bada reklamacje zgłoszone przez klientów indywidualnych dotyczące lub będące w związku z transakcjami przeprowadzanymi przez podmioty świadczące usługi finansowe.